Om Troppen

 

 Velkommen hos

                    

20.sept 2011: Tidligere havde vores 4 patruljer lavet hver deres hjemmeside som et internet-projekt.  Det var baseret på et gratis system, som desværre ikke er gratis længere. Derfor kan man ikke umiddelbart se dem hvis man klikker på de link der er her: Isfugle    Glenter    Svaler   Ørne  Hvis der er nogen af patruljerne der mener, at de havde noget meget vigtig information på disse sider, så kontakt Michael på mib@megalip.dk og lad os finde ud af om det kan genfindes.

Troppen er de store spejdere - både piger og drenge.  Her laver man alt det som man forstår ved "rigtigt" spejderarbejde.

For at være i troppen skal man være 12 år og man kan fortsætte til man bliver 17 år.

Troppens spejdere er inddelt i patruljer. Vi har altid haft patruljer med fuglenavne såsom Ørne, Svaler, Isfugle og Glenter.

En patrulje består af 4-8 spejdere. Hver patrulje har en patruljeleder og -assistent, som er nogle af de ældste og mest erfarne.

Spejderne mødes hver tirsdag 19:00 til 21:00 i Gribbereden på Frydenborg.   

Den første og tredje tirsdag i måneden vil der typisk være tropmøde. De resterende tirsdage vil der være patruljemøder, hvor patruljelederne og -assistenterne laver møderne.  

På tropmøderne vil det være de voksne ledere der står for programmet og her deltager alle patruljerne. På patruljemøderne er det spejderne selv der arrangerer og afholder mødet og der er typisk ikke voksne ledere tilstede.

 

 

Årets største ture:

 
I løbet af året afholdes en række arrangementer. De nævnte herunder er de typiske i løbet af året, men der kan sagtens være andre - eller ændringer undervejs.

I troppen er der tradition for en barskmandstur - typisk i januar/februar. Det er en vandretur og foregår i frost og sne. Dog er det så som så med det barske da der overnattes indendørs med god varm mad - ofte lavet af lederne mens spejderne hygger sig.

I foråret er der ofte forskellige ture:

Sct. Georgsløbet bliver afholdt over en weekend og er typisk en tema-tur hvor spejdergrupper fra forskellige korps kæmper om æren af at være den bedste i Hillerød. Den arrangeres og afholdes af Sct.Georgsgilderne i Hillerød som er en organisation af tidligere spejdere fra næsten alle spejderkorpsene.

Der afholdes som regel distriksturnering. Det er en konkurrence blandt alle spejderne fra de grønne (KFUM) spejdergrupper i Hjorte Distrikt (meste af Nordsjælland). Afholdes normalt over en weekend.

DM i spejder er en konkurrence blandt alle grønne spejdergrupper i Danmark. Først afholdes en 1.del i foråret. Dette kan godt være sammenfaldene med distriksturneringen, hvis der ikke er kræfter til at arrangere et selvstændigt arrangement. DM er hvert 2.år. Finalen afholdes enten i Juni eller August og her konkurrerer vinderne fra alle distrikter om at blive den bedste. Vi har lange flotte traditioner her. Vi har haft en 1.plads i 1993 men siden både en 4., 5., 9. og 13. plads (2010 ud af 33 deltagere). Desuden blev vores patrulje i 2010 udnævnt til Danmarks morsomste patrulje med en hjemmelavet sketch.

I sommerferien tager vi på lejr en uge. Normalt er det forskellige steder i Danmark og herunder hvert 5. år på korpslejr med 15 - 20.000 andre spejdere. I 2010 var vi i Skive på lejr.

Hvert 4. år er der verdensjamboree. Sidste jamboree var i 2011 og det blev afholdt i Sverige. Vi har en del spejdere fra vores trop der deltog. Læs mere om verdensjamboreen på www.worldscoutjamboree.se og www.wsj2011.dk

Efteråret er meget præget af Hillerød Kræmmermarked i uge 35. Her tjener vi stort set alle de penge som vi bruger til at lave spejderaktiviteter for hele året, ligesom det vedligeholder vores hytter og sørger for størrelsen på kontingent og deltagerbetaling holdes nede. Det er vigtigt at alle spejdere i troppen (og meget gerne deres forældre) giver en hånd med her.  

I efteråret har vi ligeledes en "Sensommer-tur" i september. Det kan være f.eks. være en kano-tur på Susåen, en vandre-tur eller en telt-tur på Frydenborg.

Omkring sidst i oktober/start november afholder vi Natteravnen. Natteravnen er en tema-nat.  Tidligere temaer har været: Rejseholdet, 007, Tilbage til fremtiden, Dracula, de 3 musketerer, Olsen-Banden. Typisk startes der kl. 22 fredag aften og det varer til lørdag morgen kl. 8. I mellemtiden udspilles et stort "skuespil" med spejderne som aktive deltagere på forskellige opgaver hele natten igennem. Det er en rigtig sjov tur med masser af udklædning og effekter og sluttes af med en stor morgen-buffet (som enkelte sidder og falder i søvn til over bordet).  

I december tager vi på Rævehalefejde. Det er en old-tusse-gammel tradition der fortaber sig over 50 år tilbage. Det er nok en af årets sjoveste ture. Vi starter typisk lørdag eftermiddag kl. 16 og går til langt ud på natten med rygsæk. Det hele slutter søndag middag. Turen er også bygget over et tema, men er en lang vandretur med masser af spændende spejderaktiviteter undervejs pakket ind i det tema der nu er valgt.
Rævehalefejderne har altid været bygget over forskellige temaer såsom nordisk mytologi, rumrejser, "I rosens navn", industrispionage, diamantsmuglere, det beredne politi i Canada, modstandsbevægelsen, i Knud Rasmussens fodspor, ægyptisk mytologi (se indbydelsen til venstre) osv. osv. osv. - vi kunne fortsætte......

 

Hvad laver vi ellers......

Som spejder lærer man en masse praktiske færdigheder, som kan være nyttige i andre situationer. 

Man gennemgår blandt andet et kursus i førstehjælp, lærer at bruge kort og kompas, samt pionering (bygning) af tårne, spiseborde, ja det er kun fantasien, der sætter grænser.  

Spejderne skal selvfølgelig også have de nødvendige færdigheder for at klare sig på en lejr. Herunder skal man bl.a. kunne flække brænde med økse, bruge en dolk og lave mad over bål.
Er man på hike (vandretur) og ikke har telt med, må man klare sig med en bivuak. Den laves nemt af en presenning og lidt reb. Pinde kan man altid finde og pløkke kan man lave.
 

Arbejdsformen:

  Følgende tekst er fra beskrivelsen af "Patruljesystemet" på korpsets hjemmeside. Søg evt. "patruljesystemet" på den side for at læse mere:

"Patruljesystemet er den bedste metode, spejderledere kan anvende, for at spejderne udvikler sig personligt og spejdermæssigt - i overensstemmelse med spejderbevægelsens idé.
Ideen med patruljesystemet er, at børn og unge hele tiden får opgaver og ansvar, der passer til deres evner. Det er vigtigt, at ledere tør give børn og unge et ansvar, da korpset er en børne- og ungdomsbevægelse understøttet af voksne."

Hver patrulje ledes af en patruljeleder (PL) og patruljeassistent (PA) som er udnævnt blandt de ældste og mest erfarne spejdere i patruljen. De er disse som oftest i praksis planlægger patruljemøderne. Hvilke emner man har lyst at arbejde med i patruljen det næste stykke tid kan patruljen fastlægge i et patrulje-råd (planlægningsmøde). 

Det kan også sagtens være, at andre medlemmer i patruljen skal afholde et helt møde, et halvt møde eller blot en enkelt aktivitet på et møde. Det er disse opgaver som er med til at udvikle den enkelte. Men det er igen PL og PA's opgave at tilse at det også sker som aftalt og at den enkelte spejder kan klare opgaven.

Stabspatruljen består af PL og PA fra alle patruljerne. Efter behov (men regelmæssigt) afholdes der stabspatruljemøder sammen med troppens voksne ledere (tropleder (TL) og tropassistenter (TA).

På stabspatruljemøderne snakkes der om arbejdet i patruljerne. Hvordan det går med planlægningen, om de kan holde et godt aktivitetsniveau og kan få afviklet møderne godt. En slags løbende status-møde.

Normalt planlægger troppens voksne ledere tropmøder ca. et halvt år frem og denne planlægning  indvies PL og PA også i, således at man har mulighed for at lægge patruljens øvrige møder op af de samme emner/temaer, men det står patruljen fuldstændig frit for selv at tage nogen andre emner op som man finder spændende.

Når man kommer ind i troppen som 12-årig, ændrer arbejdsformen sig meget i forhold til tidligere. Det bliver langt mere selvstændigt og alle har et fælles ansvar for at få møderne til at fungere godt - også medlemmerne af patruljen. Man får også mulighed for selv at have indflydelse på hvilke ting man skal arbejde med i patruljen.

Når man (typisk nogen år senere) bliver PA eller PL kommer der igen helt nye ting man skal lære. Nu skal man organisere, motivere, planlægge og informere. Meget store opgaver (selv for voksne mange gange). Det er vigtigt at børnene får lov til at lære dette ved at prøve det. Først lidt - senere mere. Spejdernes grundprincip om "learning-by-doing" gælder i høj grad også her. Det er forventeligt, at der sker fejl og mangler ind i mellem, men det er ofte dem man næsten lærer mest af ("Hvis man laver en fejl og ikke lærer af den - så har man begået endnu en fejl!" Citat: ukendt). 

Det er vigtigt at man som udenforstående forældre er opmærksom på dette. Da troppens voksne ledere ikke er tilstede på alle møder er det heller ikke alting vi ser og hører. Derfor er det vigtigt at man som forældre kontakter os, hvis der er noget man mener ikke er i orden. Så skal vi nok tage kontakt til spejderne og finde ud af det. 
Det er meget vigtigt at spejderne får lov at prøve selv !!

Det er de færreste der tænker over det - men det er de kompetencer man udvikler her, der ofte kommer til at præge ens liv senere. Ikke så meget om man kan binde et råbåndsknob. Det er blot et værktøj.

 
 

Kontakt troppens ledere på trop@spejderhilleroed.dk

 
    Kommentarer  og evt. rettelser sendes til:
Michael
mib@spejderhilleroed.dk
(tropassistent)