Om Megalipperne i Hillerød

1. Hvad står Megalipperne, KFUM-spejderne i Hillerød for?

I lighed med KFUM-spejderne i Danmarks og hele vores samfund, bygger vi vores spejderarbejde på kristne principper.
Vores opgave er dog på ingen måde at missionere, men at lære børn og unge at vise hensyn til hinanden, omverdenen, samfundet og naturen.
Derudover lægger vi stor vægt på gennem alderssvarende arbejde og  ”learning-by-doing”, at udvikle vores medlemmer til selv at tage ansvar, vise respekt for andre, løse opgaver som kan se uovervindelige ud, samarbejde, vise respekt for naturen og klæde dem på til at blive gode borgere i vort samfund.
Hos Megalipperne er vi et fællesskab, hvor der skal være plads til de fleste. Vi er ikke en pasningsordning, men stiller derimod krav til vores medlemmer om blandt andet altid at yde sit bedste, lytte til andres meninger og hjælpe hinanden.
Alle ledere er frivillige og ulønnede med meget forskellige baggrund, alder og erfaring. Vi gør vores bedste for at give vores medlemmer gode oplevelser, styrke kammeratskabet mellem de enkelte medlemmer og udvikle os selv og vores medlemmer.
Det gør vi blandt andet gennem forskellige møder, ture og lejre, hvor der også bliver appelleret til deres fantasi. Vi laver gerne ture med en historisk baggrund eller tema, hvor udklædning og indlevelse i tidens ånd også spiller en rolle.
Vores medlemmer og deres forældre forventes også, at være klar til at deltage i opgaver, som Megalipperne deltager i. Dette kan være pengeskabende aktiviteter eller vedligeholdelse af vores hytter og arealer i de fælles arbejdesdage.
Penge som vi tjener ved pengeskabende aktiviteter kommer vores medlemmer til gode, ved blandt andet et kontingent der er rimeligt, tilskud til sommerlejre og selvfølgelig nye telte og andre materialer, som er nødvendige for at lave godt og sjovt spejderarbejde.
Ligeledes er der behov for forældre, der vil engagerer sig i Grupperådet, som er vores bestyrelse.
Vi håber ovenstående har givet dig en fornemmelse af, hvad Megalipperne, KFUM-spejderne i Hillerød står for. Skulle du have yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

2. Gruppens historie

Gruppen blev oprettet i 1940 på initiativ af det civile KFUM. Gruppen fik navnet Megalipperne, da en megalip er en lille hjorteart. Gruppen blev en enhed under Hjorte Division, som oprettedes i 1920 og dermed er en af landets ældste divisioner. Hjorte Division hørte til under Nordsjællands Distrikt.

Megalipperne var en ren drenge-gruppe indtil efteråret 1982. Vi havde siden 1972 levet side om side med KFUK-spejderne i vores hytter på Frydenborg Spejdercenter. KFUK-spejderne var imidlertid ikke længere i stand til at skaffe nye ledere til deres arbejde og vi tilbød derfor, at de piger der var KFUK-spejdere kunne fortsætte deres spejder arbejde hos KFUM-spejderne.

I dag svinger kønsfordelingen lidt i de enkelte enheder, men der er som regel mindst en fjerdedel af hvert køn i de enklete enhederne. Der er som regel mellem 7 og 20 børn i hver enhed, hvilket også svinger mellem årgangene.

I 2002 vedtog KFUM-spejdernes landsmøde, som er korpsets højeste myndighed, at alle divisioner skulle nedlægges og de eksisterende distrikter skulle gøres mindre. Det betyder, at Megalipperne i dag hører til i Hjorte Distrikt, som med enkelte undtagelser, dækker den oprindelige Hjorte Division.

3. Gruppens opbygning

Gruppen er opbygget af 5 enheder: Bæverflokken (børn i alderen 6-8 år), ulveflok (børn i alderen 8-10 år), juniortrop (børn i alderen 10-12 år), spejdertrop (unge i alderen 12-17 år) og en klan (unge over 17 år). Gruppens øverste myndighed er Grupperådet, som består af de ansvarlige ledere for hver enhed, gruppeleder og -assistenter samt 3-5 forældrerepræsentanter.

 

3. Kontaktpersoner

Grupperådsformand:Thomas Emerik Rasmussen, Holmegårdsvang 6, 3400 Hillerød 3079 8320 thr@megalip.dk 

Gruppeleder:

Bæverleder (for børn på  5-8 år): Mette Schondel-Andersen, Holmegårdsvang 6, 3400 Hillerød, 2855 2665 mes@megalip.dk 

Ulveflokleder (for børn på 8-10 år): Emma Gade - 4234 5091 emg@megalip.dk  

Juniortropleder (for børn på 10-12 år): Benjamin Brender Hansen 6169 4875 beh@megalip.dk 

Tropleder (for børn på 12-17 år): Erik Husher 2221 4821 erh@megalip.dk 

Klanleder:Karin W. Bruun Baldersvej 15B, 3400 Hillerød 22 72 02 15 kab@megalip.dk  

Blad RedaktørAndreas Slott Jensenius Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød 30 68 30 78 and@megalip.dk 

Webmaster:Andreas Slott Jensenius Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød 30 68 30 78 and@megalip.dk 

Kasserer:Henning Rasmussen 2329 7557 her@megalip.dk 

Forældrerepræsentanter:  Camilla Mohr -  cam@megalip.dk   - Pernille Seidenfarden  pes@megalip.dk - Søren Gade-Hansen Friborgvej 37, 3400 Hillerød 48 26 21 93 soh@megalip.dk 

Gruppens hjemmeside:www.spejderhilleroed.dk alias: www.megalip.dk alias: www.spejderhillerod.dk